All Move of Politics
Dawasa
23-01-2019
Hathweni Peya
23-01-2019
Pathikada
23-01-2019
Satana
22-01-2019
Wada Pitiya
22-01-2019
Maima
22-01-2019
Aththa Naththa Political Discussion
22-01-2019
Hathweni Peya
22-01-2019
Pathikada
22-01-2019
Salakuna
21-01-2019
Derana 360
21-01-2019
Ilakkaya
21-01-2019
Dawasa
21-01-2019
Hathweni Peya
21-01-2019
Pathikada
21-01-2019
Niyamarthaya
19-01-2019
Yukthiya Neethiya Ha Sadaranathwaya
19-01-2019
Rathu Ira
18-01-2019
Pathikada
18-01-2019
Balaya
18-01-2019
Sanwadaya
18-01-2019
Insight
17-01-2019
Hathweni Peya
17-01-2019
Pathikada
17-01-2019
New Parliment
17-01-2019
Maima
16-01-2019
Aththa Naththa
16-01-2019
Pathikada
16-01-2019
Satana
16-01-2019
Wada Pitiya
16-01-2019
Thevarapperuma asks for an answer from Fonseka
15-01-2019
Dawasa
15-01-2019
Hathweni Peya
15-01-2019
Pathikada
15-01-2019
Derana 360
14-01-2019
Salakuna
15-01-2019
Ilakkaya Sirasa TV
14-01-2019
Maayima TV1
14-01-2019
Hathweni Peya
14-01-2019
Pathikada
14-01-2019
I am ready for Presidential elections - Gotabaya
14-01-2019
Rathu Ira
11-01-2019
Ada Derana Black and White
11-01-2019
Dawasa
11-01-2019
Hathai Kaala
11-01-2019
Pathikada
11-01-2019
Sanwadaya
11-01-2019
Balaya
11-01-2019
Artha Tharka Sirasa TV
10-01-2019
Dawasa
10-01-2019